impressum

Ansvarig för innehållet på denna webbplats:
Fritjof Winkelmann
Untuvaisentie 4B44
00820 Helsinki
Finnland
fritjof.winkelmann@kristiyhteiso.fi

Administratör:
Ylwa Breidenstein
admin@nordic-seminary.org

Webdesign:
Riccardo Delfino
Die Kunst des Webdesigns
info@riccardodelfino.eu
webmaster@nordic-seminary.org

© 2024 Copyright Nordic Seminary
Innehållet på webbplatsen nordic-seminary.org är skyddat av upphovsrätt. Det är inte tillåtet att obehörigt kopiera eller överföra enskilda delar av innehållet eller hela sidor – detta är straffbart enligt lag. Det är endast tillåtet att göra kopior och nedladdningar för personligt, privat och icke-kommersiellt bruk om inte annat anges.

Björkbilderna är av Ylwa Breidenstein eller licensierade från istockphoto.

Videon med norrskenet är licensierad från shutterstock.

Ett hjärtligt tack till Jason Gillman för det licensfria tillståndet att använda norrsken bilden från pixabay.