studiernas innehåll

Inledning

Kristensamfundets nordiska seminarium är en deltidsutbildning och vänder sig till människor i alla åldrar som vill fördjupa sina kunskaper om centrala kristna teman. Man kan välja att gå hela studieprogrammet eller att enbart anmäla sig till enstaka kurser. Utbildningen kan även väljas med sikte på att träda in i prästyrket och kan då leda till en förbredelsekurs för prästvigning. Den möjligheten kommer under seminarietiden att förtydligas för dem som är intresserade. Kristensamfundets prästseminarium i Hamburg är samarbetspartner med Nordiska seminariet.


Översikt

Seminariet kommer att äga rum i Järna, Sverige. Församlingen i Järna är värdar för initiativet och välkomnar oss varmt. Kurserna sker på Skäve, en socialterapeutisk verksamhet med lantbruk och trädgård. Här står oss lämpliga undervisningsrum till förfogande och vi har möjlighet att få en varm måltid mitt på dagen. På Ytterjärna Kulturcentrum har vi redan reserverat övernattningsrum för kursdeltagare och föreläsare. Temat för vårt nordiska seminarium är baserat på de sju sakramenten. Undervisningstillfällena kommer att växla mellan hela veckor och veckoslut. Schemat är planerat så att nya ämnen introduceras under veckorna och bearbetas och fördjupas under veckosluten. Seminariet innehåller också konstnärliga kurser, bland annat eurytmi och målning.


Studiernas metodik och innehåll

Nordiska seminariet vill inspirera deltagarna till regelbundna självstudier under tiden mellan kurserna. Resultatet av detta presenteras sedan för de övriga kursdeltagarna. Utifrån överenskommelse kan detta ske muntligt, skriftligt eller konstnärligt.

 • Att bekanta sig med och fördjupa sig i evangelierna och apokalypsen hör till de grundläggande uppgifterna för kursdeltagarna.
 • Varje deltagare kommer att få arbeta med ett tema som rör sakramenten och sedan presentera det.
 • Alla kommer att befatta sig med en biografi och redovisa den skriftligt.
 • Deltagarens personliga relation till kristendomen utforskas och förtydligas
 • Vilka tider lever vi i? Hur kan vi beskriva aktuella tidsfenomen?
 • Hur planerar jag det egna studietiden?

Ytterligare självstudier för dem som har prästyrket i åtanke:

 • Min relation till bön och religiöst liv
 • Min relation till Kristensamfundet och församlingslivet
 • Min relation till antroposofi
 • Min relation till meditation
 • Det rekommenderas att alla söker sig en mentor för handledning
 • Skolning av språk och uttal
 • Studier av Rudolf Steiners kurser för präster (juni och höst 1921)
 • Övande i förkunnelse genom predikan och betraktelser


Teamet:

Siri Schultze-Florey, präst i Trondheim, Norge
Lars Åke Karlsson, pensionerad präst, Raseborg, Finland
Fritjof Winkelmann, präst i Helsingfors, Finland
Christian Scheffler, präst och seminarieledare vid Hamburgs prästseminarium, Tyskland
Ulrich Meier, präst och seminarieledare vid Hamburgs prästseminarium, Tyskland


Kontakta oss gärna för att informera oss om du skulle vilja delta i det nordiska seminariet, vare sig det är med en önskan att bli präst eller med en önskan om ytterligare personlig utveckling.